Sjörapporten

Sjöväderutsikt närmaste dygnet

Utfärdad av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Uppdaterad: igår 20:21

Vind anges i m/s

Översikt

Fronter tillhörande ett lågtryck strax nordväst om Skandinavien rör sig österut över främst mellersta och norra delarna. En svag högtrycksrygg sträcker sig in i sydväst.

Bottenviken

Omkring väst 6-11. Måndag förmiddag sydväst och något avtagande. Måndag eftermiddag ökande till 6-11. Måndag kväll något avtagande. Söndag kväll lokalt skurar. Måndag kväll delvis regn. I övrigt god sikt.

Norra Kvarken

Omkring väst 6-11. Måndag förmiddag sydväst och avtagande till 3-7. Måndag eftermiddag ökande till 6-11. Måndag kväll något avtagande. Måndag kväll delvis regn. I övrigt mest god sikt.

Norra Bottenhavet

Nordväst eller väst 6-11. Måndag morgon avtagande, på förmiddagen omkring väst 2-7. På eftermiddagen omkring sydväst och ökande 5-10. Måndag kväll delvis regn. I övrigt mest god sikt.

Södra Bottenhavet

Nordväst 6-11. Måndag morgon avtagande, på förmiddagen omkring väst 2-7. På eftermiddagen omkring sydväst och ökande 5-10. Mest god sikt.

Ålands hav

Nordväst 3-7. Natt mot måndag omkring nord och något ökande. Måndag eftermiddag vridande till syd eller sydost och framåt kvällen ökande till 5-9. God sikt.

Skärgårdshavet

Nordväst 2-7. Natt mot måndag omkring nord och något ökande. Måndag eftermiddag vridande till sydväst eller väst. God sikt.

Finska viken

Omkring väst 3-8. Måndag eftermiddag ökande 6-11. Natt mot måndag och måndag morgon lokalt skurar och risk för dålig sikt.

Norra Östersjön

Omkring väst 2-7. Natt mot måndag vridande till nord eller nordost och ökande till 5-10. Måndag förmiddag något avtagande. Måndag eftermiddag, över västra delen, omkring sydost och över den östra omkring nordväst eller växlande 2-7. Mest god sikt.

Mellersta Östersjön

Väst eller sydväst 2-7. Måndag morgon omkring nord och allmänt ökande 5-10. Måndag eftermiddag omkring nordost och något avtagande. Måndag kväll varierande 2-7. Mest god sikt.

Rigabukten

Sydväst eller väst 4-9. Natt mot måndag något avtagande. Måndag förmiddag omkring nord eller växlande. Mest god sikt.

Sydöstra Östersjön

Omkring väst eller växlande 3-8. Måndag eftermiddag omkring nordväst. Måndag kväll något avtagande. Mest god sikt.

Södra Östersjön

Omkring nordväst 3-8. Måndag morgon nord eller nordväst och något avtagande. Måndag eftermiddag väst eller nordväst och något ökande. God sikt.

Sydvästra Östersjön

Omkring nordväst eller växlande 3-8. God sikt.

Bälten

Omkring nordväst 4-9. Måndag förmiddag något avtagande. Måndag eftermiddag delvis växlande 1-5. God sikt.

Öresund

Omkring nordväst 2-7. Måndag eftermiddag ökande till 5-10. Måndag kväll avtagande till 3-7. God sikt.

Kattegatt

Omkring nordväst 4-9. God sikt.

Skagerrak

Omkring nordväst 6-11. Sent natt mot måndag omkring nord och avtagande, måndag morgon 2-7. Måndag eftermiddag sydväst eller väst och ökande till 8-13. God sikt.

Vänern

Omkring väst 4-9. Natt mot måndag omkring nord. Måndag förmiddag avtagande och växlande 1-5. Måndag kväll väst eller sydväst och något ökande. Mest god sikt.

Tyska bukten

Nord 6-10. Måndag kväll något ökande. God sikt.

Fiskebankarna

Nordväst eller nord 8-13. God sikt.

Syd Utsira

Omkring nordväst 8-13. Mest god sikt.

Om sjörapporten

Prognoser görs för öppet hav samt Vänern.

Sjöväderprognoser är indelade i olika sjöväderområden. Dessutom görs Sjörapporten för Finska viken, Rigabukten, Sydöstra östersjön, Sydvästra östersjön, Bälten och 4 distrikt på Nordsjön.

Utfärdas 4 gånger per dygn och uppdateras däremellan vid behov.