Sjörapporten

Sjöväderutsikt närmaste dygnet

Utfärdad av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Uppdaterad: idag 12:35

Vind anges i m/s

Översikt

Under lördagen rör sig ett lågtryck norrut på den östra delen av Östersjön och i kväll in över Finland. Detta följs av en högtrycksrygg.

Tyska bukten

Syd eller sydväst 6-11, på Tyska bukten till en början något högre. Från söndag morgon syd eller växlande 1-5. Lokalt skurar med måttlig till dålig sikt, liten risk för åska.

Fiskebankarna

Syd eller sydväst 6-11, på Tyska bukten till en början något högre. Från söndag morgon syd eller växlande 1-5. Lokalt skurar med måttlig till dålig sikt, liten risk för åska.

Syd Utsira

Syd eller sydväst 6-11, på Tyska bukten till en början något högre. Från söndag morgon syd eller växlande 1-5. Lokalt skurar med måttlig till dålig sikt, liten risk för åska.

Skagerrak

Omkring syd 2-7. I kväll ökande 6-11. Söndag eftermiddag syd eller växlande 1-5. Lokalt skurar med måttlig till dålig sikt och risk för åska.

Kattegatt

Omkring syd 2-7. I kväll ökande 6-11. Söndag eftermiddag syd eller växlande 1-5. Lokalt skurar med måttlig till dålig sikt och risk för åska.

Vänern

Omkring syd 2-7. I kväll ökande 6-11. Söndag eftermiddag syd eller växlande 1-5. Lokalt skurar med måttlig till dålig sikt och risk för åska.

Öresund

Omkring syd 2-7, i kväll ökande 6-11. Söndag eftermiddag sydost 2-7. Främst lördag kväll och söndag eftermiddag passerande skurar med måttlig till dålig sikt, i övrigt god sikt.

Bälten

Omkring syd 2-7, i kväll ökande 6-11. Söndag eftermiddag sydost 2-7. Främst lördag kväll och söndag eftermiddag passerande skurar med måttlig till dålig sikt, i övrigt god sikt.

Sydvästra Östersjön

Omkring syd 2-7, i kväll ökande 6-11. Söndag eftermiddag sydost 2-7. Främst lördag kväll och söndag eftermiddag passerande skurar med måttlig till dålig sikt, i övrigt god sikt.

Södra Östersjön

Omkring syd 2-7, i kväll ökande 6-11. Söndag eftermiddag sydost 2-7. Främst lördag kväll och söndag eftermiddag passerande skurar med måttlig till dålig sikt, i övrigt god sikt.

Sydöstra Östersjön

På de västra farvattnen växlande 1-6, på de östra syd eller väst 8-13. Från i kväll mest syd 8-12. Regn och blötsnö med måttlig till dålig sikt rör sig norrut. Från i kväll mest god sikt, men risk för kustnära dimma.

Mellersta Östersjön

På de västra farvattnen växlande 1-6, på de östra syd eller väst 8-13. Från i kväll mest syd 8-12. Regn och blötsnö med måttlig till dålig sikt rör sig norrut. Från i kväll mest god sikt, men risk för kustnära dimma.

Rigabukten

På de västra farvattnen växlande 1-6, på de östra syd eller väst 8-13. Från i kväll mest syd 8-12. Regn och blötsnö med måttlig till dålig sikt rör sig norrut. Från i kväll mest god sikt, men risk för kustnära dimma.

Norra Östersjön

Varierande kring lågtryck 5-10. I kväll efterhand syd eller sydväst 8-13 och på Finska Viken 12-kuling 17. Från söndag morgon omkring syd 7-12. Regn och blötsnö med måttlig till dålig sikt rör sig norrut. Från i natt mest god sikt, men lokalt byar med blötsnö.

Finska viken

Varierande kring lågtryck 5-10. I kväll efterhand syd eller sydväst 8-13 och på Finska Viken 12-kuling 17. Från söndag morgon omkring syd 7-12. Regn och blötsnö med måttlig till dålig sikt rör sig norrut. Från i natt mest god sikt, men lokalt byar med blötsnö.

Ålands hav

Varierande kring lågtryck 5-10. I kväll efterhand syd eller sydväst 8-13 och på Finska Viken 12-kuling 17. Från söndag morgon omkring syd 7-12. Regn och blötsnö med måttlig till dålig sikt rör sig norrut. Från i natt mest god sikt, men lokalt byar med blötsnö.

Skärgårdshavet

Varierande kring lågtryck 5-10. I kväll efterhand syd eller sydväst 8-13 och på Finska Viken 12-kuling 17. Från söndag morgon omkring syd 7-12. Regn och blötsnö med måttlig till dålig sikt rör sig norrut. Från i natt mest god sikt, men lokalt byar med blötsnö.

Södra Bottenhavet

Omkring syd 5-10, på Bottenviken till en början något högre. I natt ökande och från söndag morgon 8-13. Tidvis byar av regn eller snöblandat regn med måttlig till dålig sikt.

Norra Bottenhavet

Omkring syd 5-10, på Bottenviken till en början något högre. I natt ökande och från söndag morgon 8-13. Tidvis byar av regn eller snöblandat regn med måttlig till dålig sikt.

Norra Kvarken

Omkring syd 5-10, på Bottenviken till en början något högre. I natt ökande och från söndag morgon 8-13. Tidvis byar av regn eller snöblandat regn med måttlig till dålig sikt.

Bottenviken

Omkring syd 5-10, på Bottenviken till en början något högre. I natt ökande och från söndag morgon 8-13. Tidvis byar av regn eller snöblandat regn med måttlig till dålig sikt.

Om sjörapporten

Prognoser görs för öppet hav samt Vänern.

Sjöväderprognoser är indelade i olika sjöväderområden. Dessutom görs Sjörapporten för Finska viken, Rigabukten, Sydöstra östersjön, Sydvästra östersjön, Bälten och 4 distrikt på Nordsjön.

Utfärdas 4 gånger per dygn och uppdateras däremellan vid behov.