Sjörapporten

Sjöväderutsikt närmaste dygnet

Utfärdad av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Uppdaterad: idag 10:06

Vind anges i m/s

Översikt

Ett omfattande lågtrycksområde har sitt centrum på Norska havet.

Bottenviken

Omkring sydväst 10-kuling 15. I natt avtagande till 7-12. Från sent i eftermiddag till lördag morgon regn med måttlig eller dålig sikt

Norra Kvarken

Väst eller sydväst 10-kuling 15. I natt avtagande, lördag morgon 6-11. Från sent i eftermiddag till lördag morgon regn med måttlig sikt.

Norra Bottenhavet

Syd eller sydväst 10-kuling 15. Natt mot lördag avtagande, lördag förmiddag väst 7-11. I eftermiddag passerande regn med måttlig sikt.

Södra Bottenhavet

Omkring sydväst 11-kuling 15. Natt mot lördag något avtagande, lördag förmiddag 7-11. Fram till lördag förmiddag tidvis regn med måttlig sikt.

Ålands hav

Sydväst 8-13. Lördag morgon avtagande till 5-9. Lördag förmiddag sydväst eller väst. Lördag eftermiddag ytterligare något avtagande. Mest god sikt.

Skärgårdshavet

Sydväst eller väst 10-kuling 15. Lördag förmiddag avtagande, lördag eftermiddag 5-9. Mest god sikt.

Finska viken

Väst 11-kuling 16. I eftermiddag sydväst. God sikt.

Norra Östersjön

Sydväst 12-kuling 16. Lördag förmiddag avtagande, lördag eftermiddag sydväst eller väst 6-10. Mest god sikt.

Mellersta Östersjön

Sydväst 11-kuling 15. Lördag förmiddag något avtagande. Lördag eftermiddag sydväst eller väst. Mest god sikt.

Rigabukten

Omkring sydväst 10-tidvis kuling 15. Natt mot lördag något avtagande, lördag kväll 6-10. Mest god sikt.

Sydöstra Östersjön

Omkring sydväst 8-13. Mest god sikt.

Södra Östersjön

Sydväst 8-13, på den södra delen tidvis något lägre. Lördag eftermiddag väst. Mest god sikt.

Sydvästra Östersjön

Sydväst 8-12. Lördag förmiddag väst. Mest god sikt.

Bälten

Sydväst 9-13. Lördag morgon avtagande till 5-10. Lördag förmiddag väst och något ökande. Från i kväll till lördag morgon regn med måttlig eller dålig sikt.

Öresund

Sydväst 7-12. Lördag morgon något avtagande. Lördag förmiddag väst. Mest god sikt.

Kattegatt

Sydväst eller syd 11-kuling 15. Sent i kväll sydväst. Natt mot lördag avtagande till 8-12. Lördag morgon vridande till väst. Från i kväll till lördag morgon regn med måttlig sikt.

Skagerrak

Sydväst 12-kuling 17. Sent i kväll väst och avtagande, natt mot lördag 6-11. Tidvis regn med måttlig till dålig sikt. Från i natt mest god sikt.

Vänern

Sydväst 10-kuling 15. Ikväll avtagande till 7-12. Lördag förmiddag väst och ytterligare något avtagande. Fram till sent natt mot lördag regn med måttlig sikt.

Tyska bukten

Omkring väst 11-kuling 15. Natt mot lördag avtagande till 8-12. Ikväll passerande regn med måttlig sikt, i övrigt god sikt.

Fiskebankarna

Sydväst 10-kuling 15. I kväll väst och avtagande till 7-12. Tidvis regn med måttlig sikt.

Syd Utsira

Sydväst 10-kuling 15. Under dagen avtagande, i kväll omkring väst 5-10, lördag förmiddag nordväst. Fram till ikväll tidvis regn med måttlig sikt.

Om sjörapporten

Prognoser görs för öppet hav samt Vänern.

Sjöväderprognoser är indelade i olika sjöväderområden. Dessutom görs Sjörapporten för Finska viken, Rigabukten, Sydöstra östersjön, Sydvästra östersjön, Bälten och 4 distrikt på Nordsjön.

Utfärdas 4 gånger per dygn och uppdateras däremellan vid behov.