Sjörapporten

Sjöväderutsikt närmaste dygnet

Utfärdad av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Uppdaterad: igår 20:53

Vind anges i m/s

Översikt

En högtrycksrygg täcker Skandinavien. Ett lågtryck vid Kolahalvön rör sig sakta norrut.

Bottenviken

Väst eller sydväst 5-10. Natt till torsdag avtagande 2-7. Frampå torsdagen syd eller sydväst och något ökande. God sikt.

Norra Kvarken

Sydväst 4-9. Natt till torsdag något avtagande. Torsdag förmiddag syd eller sydväst och åter 4-9. Torsdag eftermiddag något avtagande. God sikt.

Norra Bottenhavet

Väst eller sydväst 4-9. Natt till torsdag något avtagande. Torsdag förmiddag syd och åter 4-9. Torsdag eftermiddag något avtagande. God sikt.

Södra Bottenhavet

I den östra delen väst 2-7, annars syd 3-8. Natt till torsdag allmänt syd eller sydväst 2-7. Torsdag eftermiddag syd eller sydost och något ökande. God sikt.

Ålands hav

Växlande 1-6. I kväll omkring syd och något ökande. God sikt.

Skärgårdshavet

Växlande 1-6. Från i kväll mest sydväst eller syd. God sikt.

Finska viken

Väst eller sydväst 2-6. Natt mot torsdag växlande. God sikt.

Norra Östersjön

Mest sydväst eller syd 2-7. I natt växlande och något avtagande. Från torsdag förmiddag i den södra delen ost eller sydost 2-7. Mest god sikt, lokalt någon skur.

Mellersta Östersjön

Omkring ost 2-7. Torsdag eftermiddag ost eller nordost 5-10. I eftermiddag och ikväll en del skurar med måttlig sikt. Annars god sikt.

Rigabukten

Nordost 2-7. Torsdag eftermiddag omkring nord 4-9. God sikt.

Sydöstra Östersjön

Nord eller nordost 1-6. Torsdag eftermiddag ökande 5-10. God sikt.

Södra Östersjön

Växlande 1-5. I natt efterhand omkring ost. Torsdag eftermiddag ökande 6-11, blåsigast söder om Bornholm.. God sikt.

Sydvästra Östersjön

Omkring ost 1-6, tidvis växlande. Torsdag eftermiddag ökande 5-10. God sikt.

Bälten

Växlande 0-5. I natt ost eller sydost. I morgon torsdag ökande 3-8. God sikt

Öresund

Omkring nord 1-6, tidvis växlande. Natt till torsdag ost. Torsdag eftermiddag vridande syd eller sydost. God sikt.

Kattegatt

Växlande 1-6. Från natt mot torsdag mest sydost eller ost. God sikt.

Skagerrak

Väst eller sydväst 4-9. I natt sydväst eller syd och något avtagande. Torsdag eftermiddag ost eller nordost och efterhand åter 4-9. God sikt.

Vänern

Växlande 1-6. God sikt.

Tyska bukten

Växlande 1-6. Natt mot torsdag ost eller sydost. Torsdag förmiddag något ökande. Till kvällen 5-10. Mest god sikt, lokalt någon skur.

Fiskebankarna

Väst eller sydväst 2-6. I natt vridande till sydost. Frampå torsdagen ökande 5-10. God sikt.

Syd Utsira

Omkring syd 2-7. I morgon torsdag vridande till sydost och ökande, på eftermiddagen 7-12. God sikt.

Om sjörapporten

Prognoser görs för öppet hav samt Vänern.

Sjöväderprognoser är indelade i olika sjöväderområden. Dessutom görs Sjörapporten för Finska viken, Rigabukten, Sydöstra östersjön, Sydvästra östersjön, Bälten och 4 distrikt på Nordsjön.

Utfärdas 4 gånger per dygn och uppdateras däremellan vid behov.