Sjörapporten

Sjöväderutsikt närmaste dygnet

Utfärdad av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Uppdaterad: idag 16:55

Vind anges i m/s

Översikt

Ett lågtryck över södra Östersjön drar bort åt sydost. Det följs av en högtrycksrygg som sträcker sig in från sydväst.

Bottenviken

Nord 7-12. Natt mot lördag avtagande 1-6. Lördag morgon vridande till väst eller sydväst. Lördag eftermiddag ökande 6-11. Mest god sikt.

Norra Kvarken

Nord 8-13. Natt mot lördag avtagande 1-6. Under lördagen vridande till väst eller sydväst och något ökande. Mest god sikt.

Norra Bottenhavet

Nord 8-13. Sent natt mot lördag avtagande, lördag morgon 2-7. Under lördagen vridande till väst eller sydväst. Mest god sikt.

Södra Bottenhavet

Nord 8-13. Lördag förmiddag avtagande till 5-10. Lördag eftermiddag vridande till sydväst eller väst. Fram till lördag morgon lokalt snöbyar med måttlig sikt.

Ålands hav

Nord 9-13. Sent i kväll ökande 10-kuling 15. Lördag morgon avtagande till 7-11. Lördag eftermiddag vridande till väst och avtagande 2-7. Fram till lördag morgon delvis snöbyar med måttlig eller dålig sikt.

Skärgårdshavet

Nord 7-12. Sent natt mot lördag 9-13. Lördag förmiddag avtagande 5-10. Lördag eftermiddag ytterligare något avtagande. Mest god sikt.

Finska viken

Nord 5-10. Natt mot lördag ökande, lördag morgon 9-13. Lördag eftermiddag något avtagande. Fram till lördag förmiddag lokalt måttlig sikt i snöbyar.

Norra Östersjön

Nord eller nordost 7-12. Natt mot lördag ökande till 9-kuling 14. Lördag eftermiddag avtagande till 6-11. Fram till lördag förmiddag lokalt måttlig till dålig sikt i snöbyar.

Mellersta Östersjön

Nordost eller ost 8-13. Sent i kväll vridande till nord och ökande 10-kuling 15. Sent lördag eftermiddag avtagande till 8-13. Lokalt måttlig till dålig sikt i byar av snö eller blötsnö.

Rigabukten

Nord 4-9. Natt mot lördag något ökande. Lördag kväll nord eller nordost. Fram till lördag förmiddag lokalt måttlig sikt i snöbyar.

Sydöstra Östersjön

Sydost eller ost 9-kuling 14. Natt mot lördag vridande till nord. Tidvis snöfall/blötsnö med måttlig eller dålig sikt.

Södra Östersjön

Omkring nordost eller nord 11-kuling 16. Lördag morgon nord och avtagande 8-13. Lördag eftermiddag ytterligare något avtagande. Fram till lördag förmiddag delvis måttlig sikt i regn och snöfall.

Sydvästra Östersjön

Omkring nordväst 9-kuling 14. Sent i kväll nord eller nordost och avtagande, sent natt mot lördag 2-7. Fredag eftermiddag och kväll delvis måttlig sikt i regn.

Bälten

Nord eller nordost 9-kuling 14. I kväll avtagande till 3-8. Lördag eftermiddag ytterligare något avtagande och vridande till ost. Fredag eftermiddag och kväll delvis måttlig sikt i regn.

Öresund

Nord eller nordost 9-kuling 14. I kväll avtagande till 3-8. Lördag eftermiddag ytterligare något avtagande. God sikt.

Kattegatt

Nordost 6-11. Natt mot lördag avtagande till 3-8. Lördag förmiddag nordost eller ost. Lördag eftermiddag vridande till sydost eller syd och ytterligare något avtagande. God sikt.

Skagerrak

Nordost 7-12. I kväll avtagande till 5-9. Lördag morgon vridande till ost eller sydost och ytterligare något avtagande. Lördag eftermiddag syd och ökande till 5-10. God sikt.

Vänern

Nordost 5-10. Natt mot lördag nordost eller nord. Lördag morgon avtagande till 1-6. Lördag eftermiddag växlande. Fredag eftermiddag och kväll delvis måttlig sikt i snöfall.

Tyska bukten

Nordväst eller nord 12-kuling 17. Natt mot lördag avtagande, efter hand växlande 1-6. Från lördag morgon omkring sydost. Under lördagen ökande 5-10. Lokalt måttlig sikt i regn.

Fiskebankarna

Omkring nord 12-kuling 17. Lördag kväll avtagande, efter hand varierande 2-7. Från lördag morgon omkring sydost. Under lördagen ökande 7-12, över västra delen upp till kuling 14. Mest god sikt.

Syd Utsira

Nord 8-13, över östra delen ost 2-7. Tidig natt mot lördag, i väster, tillfälligt växlande 1-5, i övrigt omkring sydost tidvis 5-10. Från sen natt mot omkring sydost 8-13. Under lördagen ökande 12- kuling 17. Lördag eftermiddag tidvis måttlig sikt i regn.

Om sjörapporten

Prognoser görs för öppet hav samt Vänern.

Sjöväderprognoser är indelade i olika sjöväderområden. Dessutom görs Sjörapporten för Finska viken, Rigabukten, Sydöstra östersjön, Sydvästra östersjön, Bälten och 4 distrikt på Nordsjön.

Utfärdas 4 gånger per dygn och uppdateras däremellan vid behov.