Sjörapporten

Sjöväderutsikt närmaste dygnet

Utfärdad av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Uppdaterad: idag 20:59

Vind anges i m/s

Översikt

Ett lågtrycksområde sträcker sig från södra Nordsjön till Baltikum. En högtrycksrygg täcker norra Skandinavien.

Bottenviken

På den västra delen nord eller växlande 1-6, i övrigt sydost 4-9. Tidvis snö med måttlig eller dålig sikt.

Norra Kvarken

Växlande 2-7. Söndag eftermiddag ost eller nordost. Mest god sikt.

Norra Bottenhavet

Växlande 3-7. Natt mot söndag nordost eller ost. Mest god sikt.

Södra Bottenhavet

Ost eller nordost 4-8. Sent natt mot söndag något ökande. God sikt.

Ålands hav

Nordost eller ost 5-9. God sikt.

Skärgårdshavet

Nordost eller ost 6-11. Söndag förmiddag något avtagande. God sikt.

Finska viken

Nordost 11-kuling 15. Natt mot söndag något avtagande. Mest god sikt.

Norra Östersjön

Nordost eller ost 11-kuling 15. Natt mot söndag något avtagande, söndag morgon 7-11. Från söndag eftermiddag lokalt snö med måttlig sikt.

Mellersta Östersjön

Nordost eller ost 8-13. Natt mot söndag avtagande till 6-10. Lokalt regn eller snö med måttlig sikt.

Rigabukten

Omkring ost 9-13. Natt mot söndag avtagande till 6-11, söndag morgon ytterligare avtagande till 4-8. Snö eller regn med måttlig eller dålig sikt.

Sydöstra Östersjön

Nordost eller ost 5-9. Från söndag morgon på den södra delen vridande till syd eller sydväst och något avtagande.. Mest god sikt.

Södra Östersjön

Omkring sydost 4-9. Från söndag morgon på den södra delen vridande till syd eller sydväst och något avtagande. Tidvis regn med måttlig sikt.

Sydvästra Östersjön

Omkring ost 4-8. Från inatt på södra delen växlande eller sydväst. Regn med måttlig eller dålig sikt.

Bälten

Omkring ost 4-8. Regn med måttlig eller dålig sikt.

Öresund

Omkring ost 4-8. Söndag eftermiddag ökande till 6-11. Tidvis regn med måttlig eller dålig sikt.

Kattegatt

Ost eller sydost 7-11. Snö eller regn med måttlig eller dålig sikt.

Skagerrak

Nordost eller ost 10-kuling 15. Snö eller regn med måttlig eller dålig sikt

Vänern

Nordost eller ost 8-12. Mest god sikt.

Tyska bukten

Nordost 6-11. Natt mot söndag vridande till nord och på de västra farvattnen ökande till 10-kuling 15. Söndag förmiddag allmänt 8-13. Tidvis regn med måttlig sikt.

Fiskebankarna

Nordost eller nord 9-kuling 14. Natt mot söndag nord. Söndag eftermiddag på den östra delen ost 11-kuling 16 i övrigt nord 12-kuling 17. Regn med måttlig sikt.

Syd Utsira

Nord eller nordost 6-11. Söndag förmiddag, på östra delen upp till kuling 18. God sikt.

Om sjörapporten

Prognoser görs för öppet hav samt Vänern.

Sjöväderprognoser är indelade i olika sjöväderområden. Dessutom görs Sjörapporten för Finska viken, Rigabukten, Sydöstra östersjön, Sydvästra östersjön, Bälten och 4 distrikt på Nordsjön.

Utfärdas 4 gånger per dygn och uppdateras däremellan vid behov.