Sjörapporten

Sjöväderutsikt närmaste dygnet

Utfärdad av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Uppdaterad: igår 22:04

Vind anges i m/s

Översikt

Ett lågtryck rör sig österut på Ishavet och ett dellågtryck rör sig norrut över Skandinavien samtidigt som det fylls ut.

Tyska bukten

Syd eller sydväst 6-11 m/s. I morgon vridande till nordväst 8-13. Mest god sikt, någon skur.

Fiskebankarna

Växlande 1-5. I morgon nord eller nordväst 6-11. På kvällen upp till kuling 15. Mest god sikt, någon skur.

Syd Utsira

Växlande 1-5. I morgon nord eller nordväst 6-11. På kvällen upp till kuling 15. Mest god sikt, någon skur.

Skagerrak

Väst eller sydväst 8-13, avtagande och i morgon bitti 5-10. På eftermiddagen växlande 2-7. Mest god sikt.

Kattegatt

Väst eller nordväst 5-10. I morgon bitti syd eller sydväst och något avtagande. God sikt, imorgon eftermiddag skurar med måttlig eller dålig sikt och risk för åska.

Öresund

Väst eller nordväst 5-10. I morgon bitti syd eller sydväst och något avtagande. God sikt, imorgon eftermiddag skurar med måttlig eller dålig sikt och risk för åska.

Bälten

Väst eller nordväst 5-10. I morgon bitti syd eller sydväst och något avtagande. God sikt, imorgon eftermiddag skurar med måttlig eller dålig sikt och risk för åska.

Sydvästra Östersjön

Väst eller nordväst 5-10. I morgon bitti syd eller sydväst och något avtagande. God sikt, imorgon eftermiddag skurar med måttlig eller dålig sikt och risk för åska.

Vänern

Omkring sydväst 2-7. Mest god sikt.

Södra Östersjön

Väst eller nordväst 6-11. I morgon eftermiddag väst eller sydväst. Fram till i morgon bitti tidvis regn med måttlig eller dålig sikt, risk för åska.

Sydöstra Östersjön

Väst eller nordväst 6-11. I morgon eftermiddag väst eller sydväst. Fram till i morgon bitti tidvis regn med måttlig eller dålig sikt, risk för åska.

Mellersta Östersjön

Ost eller växlande 2-6. I morgon eftermiddag väst eller växlande. Tidvis regn med måttlig eller dålig sikt, risk för åska.

Norra Östersjön

Ost eller växlande 2-6. I morgon eftermiddag väst eller växlande. Tidvis regn med måttlig eller dålig sikt, risk för åska.

Ålands hav

Ost eller växlande 2-6. I morgon eftermiddag väst eller växlande. Tidvis regn med måttlig eller dålig sikt, risk för åska.

Skärgårdshavet

Ost eller växlande 2-6. I morgon eftermiddag väst eller växlande. Tidvis regn med måttlig eller dålig sikt, risk för åska.

Rigabukten

Omkring ost 2-7. I morgon eftermiddag tidvis växlande. Mest god sikt, någon skur.

Finska viken

Omkring ost 2-7. I morgon eftermiddag tidvis växlande. Mest god sikt, någon skur.

Södra Bottenhavet

Omkring ost eller växlande 2-7 m/s. Risk för kustnära dimma. Tidvis skurar med måttlig till dålig sikt, risk för åska.

Norra Bottenhavet

Omkring ost eller växlande 2-7 m/s. Risk för kustnära dimma. Tidvis skurar med måttlig till dålig sikt, risk för åska.

Norra Kvarken

Omkring ost eller växlande 2-7 m/s. Risk för kustnära dimma. Tidvis skurar med måttlig till dålig sikt, risk för åska.

Bottenviken

Omkring ost eller växlande 2-7 m/s. Risk för kustnära dimma. Tidvis skurar med måttlig till dålig sikt, risk för åska.

Om sjörapporten

Prognoser görs för öppet hav samt Vänern.

Sjöväderprognoser är indelade i olika sjöväderområden. Dessutom görs Sjörapporten för Finska viken, Rigabukten, Sydöstra östersjön, Sydvästra östersjön, Bälten och 4 distrikt på Nordsjön.

Utfärdas 4 gånger per dygn och uppdateras däremellan vid behov.