Sjörapporten

Sjöväderutsikt närmaste dygnet

Utfärdad av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Uppdaterad: idag 04:23

Vind anges i m/s

Översikt

Ett lågtryck rör sig långsamt in över Nordsjön. Över norra Skandinavien och Finland sträcker sig en högtrycksrygg in.

Tyska bukten

Under söndag morgon, lågtryckspassage. Söndag eftermiddag i norra delen sydost 8-13, i södra delen väst. Söndag kväll allmänt väst eller sydväst. Tidvis regn med måttlig till dålig sikt. Risk för dimma.

Fiskebankarna

Ost eller sydost 12-kuling 17. Söndag kväll på södra delen avtagande 7-12. Tidvis regn med måttlig till dålig sikt.

Syd Utsira

Ost eller sydost 12-kuling 17. Söndag kväll på södra delen avtagande 7-12. Tidvis regn med måttlig till dålig sikt.

Skagerrak

Ost eller sydost 10-kuling 15. Söndag eftermiddag på Kattegatt avtagande 7-12. Tidvis nederbörd med måttlig till dålig sikt.

Kattegatt

Ost eller sydost 10-kuling 15. Söndag eftermiddag på Kattegatt avtagande 7-12. Tidvis nederbörd med måttlig till dålig sikt.

Vänern

Nordost 8-13. Natt mot måndag snöfall med måttlig till dålig sikt, annars mest god sikt.

Öresund

Sydost 8-12. Söndag kväll avtagande 4-9 och under natten vridande sydväst. Tidvis regn och risk för dimma.

Bälten

Sydost 8-12. Söndag kväll avtagande 4-9 och under natten vridande sydväst. Tidvis regn och risk för dimma.

Sydvästra Östersjön

Sydost 8-12. Söndag kväll avtagande 4-9 och under natten vridande sydväst. Tidvis regn och risk för dimma.

Södra Östersjön

Sydost 8-12. Söndag kväll avtagande 4-9 och under natten vridande sydväst. Tidvis regn och risk för dimma.

Sydöstra Östersjön

Sydost 6-11. Tidvis regn eller snö med måttlig till dålig sikt.

Mellersta Östersjön

Sydost 6-11. Tidvis regn eller snö med måttlig till dålig sikt.

Norra Östersjön

Sydost 6-11. Tidvis regn eller snö med måttlig till dålig sikt.

Rigabukten

Sydost 6-11. Tidvis regn eller snö med måttlig till dålig sikt.

Finska viken

Sydost 5-10. Lokalt snöfall med måttlig till dålig sikt.

Ålands hav

Sydost 5-10. Lokalt snöfall med måttlig till dålig sikt.

Skärgårdshavet

Sydost 5-10. Lokalt snöfall med måttlig till dålig sikt.

Södra Bottenhavet

Sydost 5-10. Lokalt snöfall med måttlig till dålig sikt.

Norra Bottenhavet

Sydost 3-8. Lokalt snöfall med dålig sikt, annars god sikt.

Norra Kvarken

Sydost 3-8. Lokalt snöfall med dålig sikt, annars god sikt.

Bottenviken

Sydost 3-8. Lokalt snöfall med dålig sikt, annars god sikt.

Om sjörapporten

Prognoser görs för öppet hav samt Vänern.

Sjöväderprognoser är indelade i olika sjöväderområden. Dessutom görs Sjörapporten för Finska viken, Rigabukten, Sydöstra östersjön, Sydvästra östersjön, Bälten och 4 distrikt på Nordsjön.

Utfärdas 4 gånger per dygn och uppdateras däremellan vid behov.